IB Diploma Programme Štipendium

scholarshipEN[1]

Súkromná spojená škola British International School Bratislava (BISB), zaradená do siete Ministerstva školstva SR, ponúka prestížny dvojročný program International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP, informácie www.ibo.org ) pre študentov vo veku od 16 rokov.

Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok majú absolventi s touto kvalifikáciou možnosť dostať sa na najlepšie svetové univerzity. Viac informácií o International Baccalaureate Diploma Programme sa dozviete tu.

  • BISB poskytne pre 2 slovenských študentov ktorí splnia podmienky a prejdú výberovým konaním štipendium v plnej výške na školské roky 2016/17 a 2017/18
  • Vyučovanie všetkých predmetov prebieha v angličtine
  • Žiadosť, vstupné skúšky a výberové pohovory sú v anglickom jazyku

Podmienky pre získanie štipendia:

  • Občianstvo SR
  • Výborná znalosť anglického jazyka
  • Dobré študijné výsledky (študijný priemer do 1.3)
  • Uchádzač nesmie byť žiakom na The British International School Bratislava

Na pohovor budú pozvaní iba kandidáti, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky. Pohovory budú prebiehať od 14. do 18. marca 2016. Príjmacie pohovory budú pozostávať z písomného testu z angličtiny, matematiky a osobných pohovorov. Uchádzači absolvujú aj prehliadku školy a naobedujú sa so súčasnymi študentami IB Diploma Programme. Prosíme, rezervujte si na to jeden deň. V prípade otázok kontaktujte Milinu Bíreš na info@bisb.sk alebo na telefónnom čísle 0918 710 719.

Všetky informácie ako sa prihlásiť a požiadavky pre uchádzačov o štipendium nájdete v tomto dokumente:

IB Scholarship Application

Prihlášky zasielajte na adresu:

The British International School Bratislava

Pekníková 6

841 02 Bratislava

Adresujte ich prosím na Milinu Bires (info@bisb.sk)

s označením “Štipendium“

Uzávierka prihlášok na štipendium je 26. februára 2016

Súkromná spojená škola The British International School Bratislava (BISB), je zaradená do siete škôl a školských zariadení SR